Etusivu > Uutiset > Sisältö
Saksalaiset asiantuntijat harjoittavat teoreettista ja käytännön koulutusta yhtiön hitsaajille
- Jun 12, 2018 -

German experts conduct theoretical and practical training for our company’s welders.jpg


Hitsaajan liiketoiminnan laadun parantamiseksi ja yhtiön yleisen tuotevalikoiman parantamiseksi Saksan STAHL-yhtiön tuotepäällikkö, vanhempi lean-tuotanto-asiantuntija Heinz Seeger ja Pekingin nostolaitekonetekniikan suunnittelu- ja tutkimuslaitos (North Institute) -ryhmä kouluttivat yrityksen hitsaajat teoriassa ja käytännössä. Tämän koulutuksen avulla hitsaajat tunnistivat omat tekniset puutteellisuutensa. He ilmaisivat, että he käyttäisivät tätä harvinaista mahdollisuutta oppia vaatimattomasti ja käyttävät niitä myöhemmin käytännön toiminnoissa korjaamaan huonoja työtiloja ja pyrkivät parantamaan omia hitsaustyön taitojaan ja parantamaan laatua ja turvallisuutta.


German experts conduct theoretical and practical training for our company’s welders612112017.jpg


Syyskuusta lähtien Beiqi Instituutin Lean Production Consulting Group on sijoitettu Henanin kaivokseen. Kokonaisvaltaisen ja ammatillisen osaamisensa ja analyyttisten taitojensa sekä yhtiön nykytilanteen perusteella on järjestelmällisesti osoitettu yrityksen parantumismahdollisuuksia. Ohjausstandardin mukaan maaliskuussa 2014 käyttöönotettu loppusijoitustekniikan työpaja saavutti yhden parin päätypalkin keskiarvo viiden minuutin välein. Tuotekelpuu- tusaste oli 96,2% ja työntekijöiden työvoimavalta väheni huomattavasti. Suuri määrä alennuksia, sivuston käyttöaste on merkittävästi vähentynyt, ja työpaikat ovat puhtaita ja järjestäytyneitä. Seuraavassa vaiheessa molemmat osapuolet jatkavat yhteistyötä lean tuotannon alalla ja auttavat osaltaan nostotoiminnan laadun parantamisessa.


German experts conduct theoretical and practical training for our company’s welders180612112022.jpg